W  I  N  O  L  O  G  I  A

o   w i n o r o ś l i   i   w i n i e

strona główna  |  wydarzenia  |  artykuły  |  książki  |  polskie wino  |  galeria  inne strony  |  o/about  |  mój blog

uprawa winorośli »

winiarstwo »

odmiany winorośli »

poradnik winiarza »

podróże/regiony »

ludzie wina »

historia/tradycje »

wokół stołu »

degustacja i ocena »

ekomomia i prawo »

W I N O L O G I A   O P E R A T Y W N A
a l b o
P O R A D N I K   W I N I A R Z
A

Dział ten adresowany jest w pierwszej kolejności do tych, którzy zamierzają założyć własną winnicę  i zająć się wyrobem wina (albo już rozpoczęli realizację tego zamiaru). Będziemy  tu publikować materiały dotyczące uprawy winorośli, wyrobu wina, ekonomiki i organizacji produkcji winiarskiej, enoturystyki itp. Chcemy w ten sposób pomóc kandydatom na polskich winogrodników i winiarzy w podjęciu świadomych decyzji związanych z realizacją tych zamierzeń.

Produkcja wina w polskich warunkach jest znacznie trudniejsza, bardziej ryzykowna – i w konsekwencji dużo droższa – niż w większości tradycyjnych krajów i regionów winiarskich. Najbardziej oczywistą przyczyną owych utrudnień i wysokich kosztów produkcji jest nasz klimat, nie zawsze sprzyjające uprawie winorośli, jednak cena butelki polskiego wina i jej dostępność na rynku może także zależeć od wielu innych czynników.

Na te specyficznie polskie „bariery”, które musi pokonać nasz producent chcąc wejść ze swoim winem na rynek składają się między innymi:

– duże ryzyko klimatyczne uprawy winorośli

– brak lokalnych doświadczeń związanych z towarową uprawą winnic

– niedostateczna wiedza fachowa i małe doświadczenie winiarzy

– częste błędy popełniane przy zakładaniu winnic, przede wszystkim niewłaściwie wybrane ich lokalizacje, ale także „życzeniowy” dobór odmian winorośli (sadzi się często odmiany zbyt późne dla danej lokalizacji), niewłaściwe przygotowanie gleby przed sadzeniem, etc.

– niewielka skala produkcji i wiążące się z tym wyższe koszty uzyskania każdej butelki wina

– niedostatek wyposażenia służącego do produkcji wina, a zwłaszcza sprzętu istotnego dla jego jakości (np. brak profesjonalnych urządzeń do butelkowania)

– skomplikowane przepisy i procedury administracyjne związane z produkcją i sprzedażą wina

– nie zawsze przychylne podejście instytucji i urzędników do producentów wina

– brak zarejestrowanych środków ochrony roślin

– brak infrastruktury i usług wspierających winiarzy, jakie dostępne są w większości tradycyjnych regionów winiarskich (edukacja zawodowa, laboratoria, doradztwo, wypożyczalnie specjalistycznego sprzętu, etc.)

– wyższe, niż w większości innych krajów obciążenia podatkowe producentów wina (akcyza, VAT)

– gorsze, niż w tradycyjnych krajach winiarskich warunki dla inwestycji związanych z produkcją wina (mniejsza dostępność dotacji, gorsze warunki uzyskania kredytu, kilkakrotnie wyższe koszty ubezpieczenia takich inwestycji, etc.)

Każdy z tych czynników może mieć znaczący wpływ na opłacalność przyszłej produkcji winiarskiej w Polsce i konkurencyjność naszych win na rynku. Będziemy sie tym zajmować w publikowanych tu materiałach.


Opłacalność produkcji wina oraz możliwości rozwoju komercyjnego winiarstwa w Polsce »

26-o6-2013  |  W przeddzień VIII Konwentu Polskich Winiarzy publikujemy opracowanie dotyczące opłacalności produkcji wina nad Wisłą i Odrą. Dedykujemy pod rozwagę naszym winiarzom, potencjalnym inwestorom, a także tym, którzy narzekają,  że polskie wino jest drogie. »pobierz plik pdf...


 

Klimat i rejonizacja upraw winorośli »

06-o4-2013  |  Trudne warunki klimatyczne stanowią najpoważniejszą przeszkodę w rozwoju komercyjnych upraw winorośli w Polsce, a ryzyko wystąpienia niekorzystnych zjawisk pogodowych jest największym zagrożeniem dla rentowności takich plantacji. »czytaj więcej...


prod_biale[1].gif (11235 bytes)Produkcja win gronowych w małym gospodarstwie. Część pierwsza: poprawa jakości win białych »

21-01-2011  |   Poprawiona i uzupełniona wersja wydanej w 2007 roku broszury Wojciecha Bosaka o produkcji win białych. Nasi winiarze znajdą tam wiele prostych sposobów na to, jak na poszczególnych etapach wyrobu wina ustrzec się najczęściej popełnianych błędów i zapewnić sobie odpowiednią jego jakość . »pobierz plik PDF 


prod_biale[1].gif (11235 bytes)Winorośl i wino w małym gospodarstwie w Małopolsce »

22-01-2011  |   Broszura wydana w 2006 roku przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach projektu "Winnice Małopolski". Podręcznik jest przeznaczony dla kandydatów na winiarzy, którzy stoją przed decyzją o założeniu własnej winnicy i rozpoczęciu produkcji wina. »pobierz plik PDF


prod_biale[1].gif (11235 bytes)Uprawa winorośli i winiarstwo w małym gospodarstwie na Podkarpaciu »

22-01-2011  |   Podręcznik wydany w 2004 roku przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach programu pilotażowego "Podkarpackie Winnice". »pobierz plik PDF

 

 

 

 

I. Klimat i rejonizacja upraw winorośli »

© copyright by winologia.pl 2008-2011  |  wszelkie prawa zastrzeżone  |  strona przeznaczona dla osób pełnoletnich

strona główna  |  wydarzenia  |  artykuły  |  książki  |  polskie wino  |  galeria  inne strony  |  o/about  |  mój blog