W  I  N  O  L  O  G  I  A

o   w i n o r o ś l i   i   w i n i e

strona główna  |  wydarzenia  |  artykuły  |  książki  |  polskie wino  |  galeria  inne strony  |  o/about  |  mój blog

uprawa winorośli »

winiarstwo »

odmiany winorośli »

poradnik winiarza »

podróże/regiony »

ludzie wina »

historia/tradycje »

wokół stołu »

degustacja i ocena »

ekonomia i prawo »

a k t u a l n o ś c i   -   w y d a r z e n i a

Nowa ustawa winiarska ogłoszona – nowy termin wpisu do ewidencji!

15-06-2011

W dzienniku ustaw nr 120, z datą 10 czerwca 2011 (poz. 690) ukazał się »tekst ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Nowe przepisy, o których już pisaliśmy »tutaj, wejdą w życie z dniem 24 czerwca.

Uwaga! Winiarzom, którzy zamierzają w tym roku podjąć komercyjną produkcję wina przypominamy, że nowy termin składania wniosków o wpis do ewidencji producentów, prowadzonej przez Agencję Rynku Rolnego mija już 30 czerwca (do tej pory zgłoszenia takie można było składać do końca lipca).

(W.B.)

 

 

 

 

 

© copyright by winologia.pl 2008-2012  |  wszelkie prawa zastrzeżone  |  strona przeznaczona dla osób pełnoletnich

strona główna  |  wydarzenia  |  artykuły  |  książki  |  polskie wino  |  galeria  inne strony  |  o/about  |  mój blog