W  I  N  O  L  O  G  I  A

o   w i n o r o ś l i   i   w i n i e

strona główna  |  wydarzenia  |  artykuły  |  książki  |  polskie wino  |  galeria  inne strony  |  o/about  |  mój blog

uprawa winorośli »

winiarstwo »

odmiany winorośli »

poradnik winiarza »

podróże/regiony »

ludzie wina »

historia/tradycje »

wokół stołu »

degustacja i ocena »

ekonomia i prawo »

a k t u a l n o ś c i   -   w y d a r z e n i a

Jest nowa ustawa winiarska!

16-05-2011

Dzisiaj na stronach sejmowych ukazał się tekst nowej ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, uchwalonej ostatecznie po przyjęciu poprawek Senatu w zeszły czwartek. O najważniejszych założeniach projektu tej ustawy pisaliśmy już tu. Wspomniane poprawki Senatu wprowadzają natomiast nowe zapisy, które:

po pierwsze – umożliwiają producentom wyrabiającym wino z własnych winogron sprzedaż detaliczną własnego wina w miejscu produkcji, bez konieczności posiadania “sklepu”, a więc lokalu spełniającego określone wymogi i zatwierdzonego przez Sanepid

i po drugie – umożliwiają rolnikom produkcję wina z własnego surowca w ilości do 100 hektolitrów rocznie na zasadach działalności rolniczej, bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i w konsekwencji zmiany ubezpieczenia w KRUS na ZUS.

Przepisy te mają zachęcić rolników i innych właścicieli niewielkich winnic do podjęcia komercyjnej produkcji i sprzedaży wina we własnych gospodarstwach. Miejmy nadzieję, że teraz szersze grono naszych winiarzy podejmie taką produkcję i rozwinie działalność enoturystyczną.

Ostateczny kształt ustawy jest w dużej mierze zasługą zielonogórskich winiarzy i tamtejszego senatora Stanisława Iwana, którym należy pogratulować upartego – i skutecznego – lobbingu za wprowadzeniem tych korzystnych dla producentów wina zapisów.

Teraz nowa ustawa czeka na podpis prezydenta i publikację w dzienniku ustaw.

(W.B.)

 

 

 

 

 

© copyright by winologia.pl 2008-2012  |  wszelkie prawa zastrzeżone  |  strona przeznaczona dla osób pełnoletnich

strona główna  |  wydarzenia  |  artykuły  |  książki  |  polskie wino  |  galeria  inne strony  |  o/about  |  mój blog