W  I  N  O  L  O  G  I  A

o   w i n o r o ś l i   i   w i n i e

strona główna  |  wydarzenia  |  artykuły  |  książki  |  polskie wino  |  galeria  inne strony  |  o/about  |  mój blog

uprawa winorośli »

winiarstwo »

odmiany winorośli »

poradnik winiarza »

podróże/regiony »

ludzie wina »

historia/tradycje »

wokół stołu »

degustacja i ocena »

ekonomia i prawo »

a k t u a l n o ś c i   -   w y d a r z e n i a

Możliwe dotacje na zakładanie winnic z programu Modernizacja Gospodarstw Rolnych

12-11-2010

Zbliża się termin kolejnego naboru w programie Modernizacja Gospodarstw Rolnych, w którym można dostać wsparcie do kwoty 300tys. zł , m.in. na zakładanie plantacji sadowniczych, w tym upraw winorośli.

Wobec możliwości wyczerpania puli środków z PROW 2007-2013 może to być ostatni nabór do roku 2013!

Jest to program idealnie odpowiadający tym, którzy już posiadają częściowo założone winnice lub zamierzają zakładać nowe plantacje. Dofinansowane mogą być m.in. projekty winnic, nakłady na badanie gleby, sadzonki, koszty zakładania plantacji tj. sadzania, montażu rusztowania i samego rusztowania, koszty zakupu maszyn i urządzeń oraz sprzętu do uprawy, pielęgnacji i ochrony. Według naszych obliczeń suma nakładów netto na przedstawione powyżej wydatki wynosi ok. 75 tys. za hektar, co oznacza możliwość założenia plantacji o powierzchni 7-9 ha w zależności od procentowego poziomu wsparcia jakie mają poszczególne grupy beneficjentów. Przeciętny poziom wsparcia oscyluje bowiem wokół 50%, stąd całość kosztów netto we wniosku może wynieść ok. 600 tys. Szczególnie duży poziom wsparcia mogą otrzymać osoby młode w wieku do 40 lat, mające gospodarstwa zlokalizowane na terenach ONW ( obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania). Są to często gleby słabsze, bądź położone w terenach podgórskich, co doskonale odpowiada typowym lokalizacjom winnic.

Uwaga, w stosunku do poprzednich naborów poziomy dofinansowania uległy obniżeniu o 5 punktów procentowych, obecnie jest to 40, 50 i 60 %.

Pisząc i składając wniosek w obecnym naborze, można zagwarantować sobie dofinansowanie na projekty realizowane przez następne kilka lat, takie winnice nie muszą być założone w 2011 roku, wniosek może tyczyć się lat kolejnych np. 2012-2013.

Minister Rolnictwa ogłosił nabór do działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych na dzień 03.01.2011, jest to data od której wnioski mogą składać podmioty uprzywilejowane (prowadzące działalność z zakresie produkcji mleka). W pozostałych przypadkach jest to 17.01.2011 i ten termin jest obowiązujący w zakresie wniosków składanych o dofinansowanie winnic.

Nie jest obecnie znany termin zakończenia naboru ale wobec wprowadzenia nowej zasady naliczania punktów za ESU, nabór najprawdopodobniej nie będzie ulegał skróceniu, można zatem domniemywać, że potrwa minimum 14 dni - to jest do 31.01.2010.

Następnie w terminie 40 dni Prezes ARiMR ogłosi kolejność wniosków zgodną z uzyskaną punktacją. Oznacza to, że terminy te zgrywają się z typowymi wiosennymi pracami w rolnictwie, także nasadzenia winorośli dokonane na wiosnę 2011 mogą być dofinansowane z naboru który odbędzie się w styczniu. Wnioski rozpatrywane są przez właściwy terytorialnie oddział regionalny ARiMR w terminie 4 miesięcy, po czym następuje podpisanie umowy. Zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie, beneficjent programu zobowiązany jest do zachowania inwestycji przez okres 5 lat od dnia otrzymania pomocy.

Dalsze szczegóły i dokumenty znaleźć można na stronach Ministerstwa Rolnictwa.

Broszura informacyjna ARiMR – nabór wniosków w 2011 r.

Komplet dokumentów dotyczących działania (na chwilę publikacji powyżej informacji, na stronie ARiMR dostępna jest dokumentacja z poprzedniego naboru z 2009r.)

Opracował: Krzysztof Górka (E-sadzonka, Winnice Polskie)

dalsze informacje: tel. 791 071 994

 

 

© copyright by winologia.pl 2008-2012  |  wszelkie prawa zastrzeżone  |  strona przeznaczona dla osób pełnoletnich

strona główna  |  wydarzenia  |  artykuły  |  książki  |  polskie wino  |  galeria  inne strony  |  o/about  |  mój blog